Free Website Monitoring Performance Testing AI Generated Art Geo Screenshots Free Domain Databases
humanizacja.pl

humanizacja - humanizacja.pl

TITLE: humanizacja - humanizacja.pl
Category: /Travel
Domain Rank Percentile: 1
Front Page  Language: pl
All  Languages: eng
Country: Global
Total Active URLs: 0
HARMONICC RANK: 21289339
PAGE RANK : 39184398
SUB-DOMAINS : 1

Badanie naukowe, którego celem jest określenie profilu humanizacji (w tym komunikacji klinicznej) w placówkach medycznych w Polsce. Projekt swoim zakresem obejmuje 100 instytucji ochrony zdrowia. Ma na celu zdiagnozowanie sytuacji pocovidowej w jednostkach, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnej perspektywy badanych (ich życia osobistego, relacji pacjent-lekarz).

AI realtime comments and chat..

Similar and Related Sites