Free Website Monitoring Performance Testing Ask A.I. Chat ! Geo Screenshots Free Domain Databases
szczecin.pl

Strona główna : Szczecin Przyjazny Rodzinie

TITLE: Strona główna : Szczecin Przyjazny Rodzinie
Category: /Health/Reproductive Health
Domain Rank Percentile: 1
Front Page  Language: pl
All  Languages: eng
Country: Global
Total Active URLs: 0
HARMONICC RANK: 19344056
PAGE RANK : 2800810
SUB-DOMAINS : 1

Programy Szczecin Przyjazny Rodzinie i Szczecin Przyjazny Seniorom jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin. Celem programów jest niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami zamieszkującymi na terenie Szczecina; stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodzinę.

AI realtime comments and chat..

Similar and Related Sites