Free Website Monitoring Performance Testing Free Digital Store Geo Screenshots Free Domain Databases
salso.cz

SALSO, s.r.o. | Logistické poradenství, Štíhlé procesy

TITLE: SALSO, s.r.o. | Logistické poradenství, Štíhlé procesy
Category: /Home & Garden/Gardening & Landscaping
Domain Rank Percentile: 1
Front Page  Language: cs
All  Languages: eng
Country: Global
Total Active URLs: 0
HARMONICC RANK: 18645882
PAGE RANK : 20523622
SUB-DOMAINS : 1

Aplikujeme metody souhrnně označované termínem lean manufacturing ve všech našich projektech. Štíhlý pohled na procesy přináší nezanedbatelné efekty především díky své komplexnosti. Zároveň se zaměřujeme na možnosti zavádění těchto metod i mimo průmyslovou výrobu, například do zdravotnictví.

Similar and Related Sites